EN GÜNCEL, EN DOĞRU HABERLERİ
TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Tarihte İlkler

Tarihte İlkler

- İlk Osmanlı padişahı Osman Bey’dir.
- Osmanlılar’ın ilk başkenti Söğüt’tür.
- Bizans’la yapılan ilk savaş Koyulhisar Savaşı’dır. (1302) .
- Osmanlılarda ilk defa Beylik’ten devlete geçiş Orhan Bey zamanında olmuştur.
- Osmanlılarda ilk olarak “Sultan” ünvanını kullanan Orhan Gazi’dir.
- Sikke adı verilen ilk Osmanlı parası Orhan Gazi tarafından bastırılmıştır.(1327)
- İlk Divan Teşkilâtı Orhan Bey tarafından kuruldu.
- İlk Osmanlı Vezirlik sistemi Orhan Bey zamanında kuruldu.
- İlk Osmanlı Veziri Alaaddin Paşa’dır.
- İlk Osmanlı kadısı Karacahisar’a tayin edilen Karamanlı Dursun Fakih’tir.
- İlk vakfı Orhan Bey kurdu.
- İlk düzenli ordu Orhan Bey tarafından kuruldu.

- Sipahi örgütü ilk kez Orhan Gazi döneminde kuruldu.
- İlk medrese İznik’te Orhan Bey tarafından kuruldu.
- Osmanlılarda ilk Kaptan-ı Derya Baltaoğlu Süleyman Bey’dir. .
- Osmanlılar’ın Rumeli’deki ilk üssü Çimpe Kalesi’dir. (1353)

- İlk kez Rumeliye geçiş Çimpe Kale’sinin alınmasıyla gerçekleşmiştir.

- Osmanlılara katılan ilk beylik Karesioğularıdır.(1354) Rumeli’ye geçişin ilk adımıdır.
- Osmanlılar’ın Rumeli’ye geçisi ilk defa Orhan Bey’in kardeşi Süleyman Paşa ile olmuştur. (1353)
- Osmanlılar Haçlılarla ilk defa Sırpsındığı Savaşı’nda karşılaştılar. (1364)
- Karamanoğulları ile ilk savaşı I. Murat yaptı.
- Topçu Ocağı ilk defa I. Murat zamanında kuruldu.
- Top ilk defa sesi ile düşmanı korkutmak amacıyla I. Kosova Savaşı’nda kullanıldı. (1389)
- Savaş alanında şehit düşen ilk Osmanlı Padişahı I. Murat’tır.(1389)
- Osmallılar’a Orta Avrupa’nın kapıları ilk defa Niğbolu Zaferi ile açıldı.(1396)
- İlk Acemi Ocağı I. Murat zamanında Çandarlı Halil Paşa tarafından kuruldu. (Devşirme Sistemi)
- İlk malî düzenlemeler I.Murat döneminde yapılmıştır. (Çandarlı Halil ve Kara Rüstem Paşa)

- Osmanlılar’da ilk mali teşkilat I.Murad zamanında kurulmuştur.
- İlk defa para ile toprak I. Murat döneminde Hamitoğullarından alınmıştır.
- İlk defa çeyiz olarak toprak I. Murat döneminde alınmıştır.Kütahya, Simav, Emet.
- Osmanlı tarihinde İstanbul ilk defa Yıldırım Bayezid tarafından kuşatıldı.1391

- Yıldırım Bayezid yıldırım lakabını Niğbolu Savaşı’nda almıştır.

- Osmanlı Devleti’nde ilk tershane Yıldırım Bayezid devrinde Gelibolu’da oluşturulmuştur.
- İlk kez kavuk giyen Osmanlı padişahı 1.Bayezid’tir.
- İstanbul’un kuşatılmasında yapılan ilk hisar Anadolu (Güzelce) Hisarı’dır.
- Anadolu Türk birliği ilk defa Osmanlı Tarihi’nde ilk defa Yıldırım Bayezid tarafından sağlanmıştır.
- Anadolu’da Türk birliği Osmanlı Tarihi’nde ilk defa Ankara Savaşı’ndan sonra bozuldu. (1402) Dağılma tehlikesi geçirdi.
- Osmanlılarda ilk taht kavgaları Fetret Devri’nde (1402-1413) olmuştur.
- İlk deniz savaşı Çelebi Mehmet zamanında Venediklilerle yapılmıştır.(1416)
- Osmanlı Devleti’nde Fetret Devri’nden sonra birliği sağlayan ve ikinci kurucusu Çelebi Mehmet’tir.
- Osmanlılarda ilk ciddi isyan Şeyh Bedrettin isyanıdır.
- İlk Cülus Bahşişi askerlere Çelebi Mehmet zamanında dağıtılmıştır.
- Kendi isteğiyle tahttan inen ilk padişah II. Murat’tır.
- Balkanlarda yapılan ilk anlaşma Edirne-Segedin Anlaşması’dır.
- Osmanlı, Balkanlarda Edirne-Segedin Anlaşması ile ilk kez sınır belirlemiştir.Tuna Nehri.
- İlk kez Osmanlı tahtına iki kez çıkan padişah II.Murat, son kez çıkan II. Mustafa’dır.
- II. Kosova Savaşı’ndan sonra Avrupalılar ilk kez Osmanlıları Balkanlardan atamayacaklarını anlamışlardır.

- İstanbul feth edilmeden önce 16 kez kuşatılmış fakat alınamamıştır.

- Osmanlı Devleti’nde en fazla padişahlığı Kanuni Sultan Süleyman yapmıştır.(46 yıl)

- Osmanlı Devleti ile İran arasında yapılan ilk resmi antlaşma Amasya Antlaşması’dır. (1555)

- Osmanlı Devleti’nde ekberiyet sistemi ilk defa I.Ahmet devrinde uygulanmıştır.

- Şehid edilen ilk Osmanlı padişahı Genç Osman (II. Osman)’dır.

- İlk bütçe Tarhuncu Ahmet Paşa tarafından düzenlenmiştir.
- Osmanlı Devleti’nin toprak kaybettiği ilk antlaşma Karlofça’dır. (1699)

- İlk posta teşkilatı Lale devri’nde oluşturuldu.
- İlk itfaiye teşkilatı Lale devri’nde oluşturuldu.
- İlk kağıt fabrikası Lale devri’nde Yalova’da açıldı.
- Matbaa ülkemize ilk kez Lale devri’nde gelmiştir.
- İlk çiçek aşısı Lale devri’nde yapıldı.
- İlk kumaş fabrikası Lale devri’nde İstanbul’da açıldı.

- Osmanlı Devleti ilk tanzimatı Rusya’ya vermiştir. (1774 Küçük Kaynarca Antlaşması)

- Osmanlı padişahının yetkilerini sınırlayan ilk belge Sened-i İttifak’tır. (II. Mahmut)(1808)

- İllere ilk kez vali gönderilme II.Mahmut zamanında başlamıştır.
- İlk nüfus sayımı II.Mahmut zamanında yapılmıştır.
- Müsadere usulü ilk kez II.Mahmut zamanında kaldırılmıştır.

- Osmanlı Devleti ilk borcu Kırım Savaşı sırasında İngiltere’den almıştır.

- Azınlıklara ilk defa siyasal haklar Islahat Fermanı ile verilmiştir(1856)

- Osmanlı Devleti padişahlarından piyanist olan ilk ve tek padişah V.Murat’tır.

- Osmanlı Devleti’nde en fazla padişah ismi Mehmed’tir.

- Osmanlı Devleti’nin Afrika’da kaybettiği ilk toprak parçası Cezayir’dir.
- Osmanlı Devleti’nin Afrika’da kaybettiği en son toprak parçası Traplusgarp’tır.

- Osmanlı Devleti’nin son halifesi Abdülmecid’tir.

AÇI BURSLULUK SINAVINA ÜCRETSİZ OLARAK BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN...
» Etiketler:

Admin kimdir?

Oğuzhan Ünal; sıcak bir mayıs sabahı merhaba dedi dünyaya, ailesinin 3. ve sonuncu çocuğu olarak. İlkokul eğitimini D.Ç 50. yıl ve Mimar Sinan İlköğretim okullarında gerçekleştirdikten sonra ortaokul eğitimini Merkez Atatürk İlköğretim okulunda okul ikincisi olarak bitirdi. Ortaokul sonunda gerçekleştirilen fen liseleri sınavında Erzurum Fen Lisesini kazandı.

Tepki verin!

Aşağıdaki kutucuğa e-posta adresinizi girin sitemize yeni eklenen içerikten haberdar olun...