EN GÜNCEL, EN DOĞRU HABERLERİ
TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Bilişsel Alan Basamakları ve Kazanım Örnekleri

Bilişsel Alan Basamakları ve Kazanım Örnekleri

Bilgi aşaması:

Bireyin temel kavramları, ilkeleri olayları, terimleri, yöntemleri bilmesi, tanıması, hatırlaması ve ezbere söylemesi gibi bilişsel süreçleri kapsar. Terimler, olgular,araç gereçler,alışılar yönelim ve aşamalı dizilerin,sınıflamaların bilgileri ile ölçütler, yöntemler, ilke ve genellemeler, kuramlar ve yapıların bilgisini içerir.

ÖRNEKLER:

 • Bir öğrencinin matematik dersinde dört işlem bilgisini taşıması.
 • Felsefe dersinde akımlarla ilgili temel sınıflamaları hatırlama.
 • Kurtuluş savaşı ile ilgili tarihleri söyleme.
 • Coğrafya dersinde bölgelerin adını sayma.
 • Program geliştirme ile ilgili kavramların tanımını bilme.
 • Kamu yardım programlarının gelişimine yol açan ana eğilimleri bilme.
 • Kültür kavramı ile ilgili belli başlı kuramları hatırlayabilme.

Kavrama aşaması:

Bilgi düzeyinde kazanılmış kavramların özümsenmesi, kendine mal edilmesi,anlamının yakalanması, yorumlanması, bir durumdan başka bir duruma çevirme,geleceğe yönelik kestirimde (öteleme) bulunma,bilgiyi kendi cümleleriyle ifade etmek gibi süreçleri kapsar. Anlamanın en alt basamağını oluşturur.

ÖRNEKLER:

 • Türkiye’deki yağış durumuna ilişkin bilgileri grafiğe dönüştürebilme yeteneği.
 • Nüfus artışıyla ilgili geleceğe dönük çıkarımda bulunabilme.
 • Anne sütünün yararlarını farklı örneklerle açıklama.
 • Belirtke tablosunun faydalarını kavrayabilme.
 • Matematikte kelimelerle ifade edilmiş bir bilgiyi,diğer sembollerle dile getirebilme gücü.
 • Yabancı bir dilde verilen bir cümleyi Türkçe’ye çevirebilme.
 • Verilen bir ilkeyi kendi cümleleriyle açıklayabilme.
 • Verilen bir toplumsal olgunun,gelecekte alabileceği durum hakkında öteleme yaparak, durumu gerekçeleriyle açıklayabilme.
 • Okuduğu metine uygun bir başlık bulma.

Uygulama aşaması:

Öğrencinin kavrama düzeyindeki öğrenmelerine dayanarak,yeni problemleri çözüme ulaştırması,bilgileri işlemlere uygulaması,hesaplaması,yapıp göstermesi gibi süreçlerden oluşur.yani bir takım soyutlamaları,somut bir biçime dönüştürme,somut olarak yapıp gösterebilme özelliğini içerir.

ÖRNEKLER:

 • Dört işlemle ilgili bir problemi çözme.
 • Bilimsel yöntemleri kullanarak ödev hazırlama.
 • Fizikte kuvvet konusuyla ilgili problemleri çözme.
 • Tasarlanmış modellere göre bir elbise dikme.
 • Kadavra üzerinde kas ve kemik çeşitlerini gösterme.
 • İlk yardım dersinde aldığı bilgileri, spor yaralanmalarında kullanma.
 • Düzeyine uygun bir metni dil kurallarına uygun olarak okuma.
 • Yeni öğrendiği İngilizce kelimeleri bir İngiliz’le iletişim kurmak için kullanabilme.

Analiz aşaması:

Parçalara ayırma, parçalar arasındaki ilişkileri bulma, bütünü oluşturan ilke ve kuralları tahlil etme, benzerlik ve farklılıkları ortaya koyma gibi süreçlerden oluşur. Bu aşamada tümden gelim önemlidir.

ÖRNEKLER:

 • Bir cümleyi doğru olarak öğelerine ayıra bilme.
 • Çevre kirliliğine yol açan nedenleri ortaya koyma.
 • Değişmenin olumlu ve olumsuz yönlerini tespit etme.
 • Aile ve toplum arasındaki ilişkileri belirleyebilme.
 • Avrupa birliğinin ortaklık ilkelerini belirleyebilme.
 • Olguları,hipotezlerden ayıra bilme.
 • Sağlıkla ilgili kuramları uygun başlıklar altında sıralayabilme.
 • Bir propaganda afişinde yer alan biçim ve örüntüleri fark edebilme.
 • Giyim atölyesinde kullanılan araçları niteliklerine göre sınıflayabilme.

Sentez aşaması:

Öğeleri,parçaları belli ilişki ve kurallara göre birleştirip,yeni bir bütün oluşturma,özgün fikirlere ulaşabilme. Yeni bir biçime ve formüle kavuşturabilme,yeni şeyler yaratma süreçlerinden oluşur. Üretme, buluş, icat ve yaratıcılık ön plandadır.

ÖRNEKLER:

 • Bir öğrencinin turizm konusunda özgün bir kompozisyon yazması.
 • Öğretimde planlama ve değerlendirme dersi ile ilgili yeni bir sınav tekniği hazırlama.
 • Kültür konusunda orijinal bir makale yazma.
 • Eğitim sisteminin sorunlarına yeni çözüm önerileri getirebilme.
 • Deniz kirliliğini önlemek için bir takım projeler tasarlayıp geliştirebilme.
 • Demokrasinin,insan hayatındaki önemini kendine has bir üslup kullanarak açıklayabilme.
 • Çeşitli durumlara uygun öğretici fıkralar üretebilme.
 • İletişim sürecinde kullanılabilecek yeni bir yazı stili icat etme.
 • Bir matematik problemini çözebilmek için yeni ve kısa bir formül önerebilme.

Değerlendirme aşaması:

Bir ürünü, bir görüşü iç ve dış ölçütlere göre eleştirme, taktir etme sonuç çıkarma, özetleme, destekleme, yargılama, tutarsızlıkları gösterme v.b. süreçlerden oluşur.bir değer biçme standardını kullanma söz konusudur. Bireyin değer hükümlerini kullanması, haklıyı haksızdan ayırt etmesi gibi kazanımları ortaya koyar.

ÖRNEKLER:

 • Bir çocuk kitabını olması gereken özelliklere göre eleştirebilme.
 • Kişinin gelişim düzeyine uygun bir yazıyı,makale kurallarına göre değerlendirmesi.
 • Bir ders yazılım programını belli ölçülere göre yargılama.
 • Bir tartışmadaki mantıksal yazıları ortaya koyabilme.
 • Bir sanat eserini,renk uyumu,desen yapısı bakımından taktir edebilme.
 • İyi bir sınavda bulunması gereken temel ilkeleri tartışabilme.
 • Sağlık alanında hüküm süren bir takım yanlış inanışları eleştirebilme.
 • Toplumda kabul gören siyasal felsefeleri, bilimsel kriterlere göre yargılayabilme.
 • Bir makalede dile getirilen örnekleri, iç tutarlılık açısından yorumlayabilme.
 • Bir davranışla ilgili olarak ileri sürülen gerekçeleri,haklılık ölçütlerine göre taktir edebilme.
 • Sosyal bilgiler dersi ile ilgili temel ürün ve süreçleri, belirli ölçütlere göre değerlendirebilme.
 • Bir müzik parçasındaki söz ve melodi bütünlüğünü taktir edebilme.
 • Bir kitapta geçen önemli olayları ana hatları ile özetleyebilme.
 • Yapılan bir inceleme gezisinin yaralı olup olmadığını, gezi planına göre özetleme.
Basamaklar Özellikler Örnek
Bilgi Bilme,tanıma,hatırlama,ezbere söyleme. Bilimsel yöntemin tanımını söyleme.
Kavrama Bilgiyi kendine mal etme,kestirme,özümseme,çevirme,başka örneklere uyarlama. Bilimsel yöntemin önemini açıklayabilme.
Uygulama (yansıtma) Yeni problemi çözme,çözüme ulaştırma,işlem yapma,hesap yapma,duruma uyarlama. Bilimsel yöntemi kullanarak ödev hazırlayabilme.
Analiz Bütünü parçaya ayırma,ilişkileri bulma,tahlil etme,benzerlik ve farklılıkları ortaya koyna. Bilimsel yöntemin, diğer yöntemlerden farkını ortaya koyabilme.
Sentez Belirli kurallara göre,öğeleri birleştirme,yeni bir bütün oluşturma,özgün fikir geliştirme,kendine özgü bir şeyler üretme. Bilimsel yöntemle ilgili yeni bir yaklaşım geliştirebilme.
Değerlendirme İç ve dış ölçüte göre eleştirme,yargılama,taktir etme,sonuç çıkarma.özetleme. Yapılan bilimsel araştırmalardaki bilimsel yöntem hatalarını eleştirebilme.
AÇI BURSLULUK SINAVINA ÜCRETSİZ OLARAK BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN...

Admin kimdir?

Oğuzhan Ünal; sıcak bir mayıs sabahı merhaba dedi dünyaya, ailesinin 3. ve sonuncu çocuğu olarak. İlkokul eğitimini D.Ç 50. yıl ve Mimar Sinan İlköğretim okullarında gerçekleştirdikten sonra ortaokul eğitimini Merkez Atatürk İlköğretim okulunda okul ikincisi olarak bitirdi. Ortaokul sonunda gerçekleştirilen fen liseleri sınavında Erzurum Fen Lisesini kazandı.

17 Yorum yapılmış...

 • 10 Mayıs 2012 | Cevapla

  keşke müzik ödevide olsaydı yapardık :((

 • 11 Mayıs 2012 | Cevapla

  çok gzl bir site gerçekten çok işe yaradı………….. :) :*

 • 22 Haziran 2012 | Cevapla

  Bu kavramları karıştırdığım oluyordu lakin örneklerle güzel pekiştirmişsiniz hocam..Saygılar…

 • 04 Ekim 2012 | Cevapla

  6 sınıfa göre varmı

 • 24 Kasım 2012 | Cevapla

  çok güzel açıklanmış örnekler de öyle. bi çok siteden okudum bu konuyu hiç biri burdaki kadar iyi anlatılmamıştı

 • 22 Ekim 2013 | Cevapla

  cok güzel fakat son kısımda bı hata var kıtabı ana hatlarıyla özetleme kavrama kısmında yorumlamaya gırıyo yanlış mıyım?

 • 11 Mayıs 2014 | Cevapla

  1.kanıt kullanarak atatürk ınkılaplarının öncesi ile sonrasındaki günlük yaşamı karşılaştırır.

  2.atatürk inkılaplarıyla ilkelerini lişkilendirir.

  hangi aşamaya örnektir?

 • 27 Ekim 2014 | Cevapla

  teşekkür ederiz. Allah razı olsun…

 • 30 Kasım 2014 | Cevapla

  Oğuzhan Hocam eline, emeğine sağlık mükemmel olmuş, örneklerle anlatılması süper olmuş.

 • 08 Ocak 2015 | Cevapla

  Çok teşekkürler gerçekten tam ödevim için işime yaradı.:=)

 • 23 Ocak 2016 | Cevapla

  Çok teşekkür ederim final zamani yararlandim ☺

 • 07 Şubat 2016 | Cevapla

  Hocam merhaba lise düzeyi sağlık dersleriyle ilgili birkaç örnek alabilir miyiz?

 • 01 Mayıs 2016 | Cevapla

  emeği geçenlere teşekkürler.

 • 09 Ekim 2016 | Cevapla

  Sınavlarda hangi referanslara göre sorular soruyorlar bilemiyorum ama aşağıdaki ayrıntının geçmişi yeni de değil. Sadece dikkat çekmek istedim.

  Benjamin Bloom’un yaptığı Bilişsel Alanın sınıflaması, fazlasıyla davranışçılığın izlerini taşıdığı gerekçesiyle ve daha sağlıklı ölçme sonuçları elde etme adına, Bloom’un eski öğrencisi Lorin Anderson’un girişimciliğinde, öğrenme psikologları, program geliştirmeciler ve ölçme değerlendirmecilerden oluşmuş bir grubun 6 yıllık çalışması sonunda, 2001 yılında yeniden düzenlendi.

  Yeni düzenlemeye göre bilişsel alanın basamakları aşağıdaki şekildedir

  Hatırlama (remembering)
  Anlama (understanding)
  Uygulama (applying)
  Analiz (analyzing)
  Değerlendirme (evaluating)
  Yaratma (creating)

  (Anderson & Krathwohl, 2001, s. 67–68). [Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). A taxonomy for learning, teaching and assessing: A revision of Bloom's Taxonomy of educational objectives: Complete edition, New York : Longman.]

  • 13 Ocak 2018 | Cevapla

   2001 yılında düzenlenmiş olan yeni taksonomi çok daha anlamlı ve mantıklı olmasına rağmençeşitli sebeplerle halen uygulamaya girememiş olup tasarı aşamasında kalmıştır.

 • 23 Mayıs 2017 | Cevapla

  Öğrencinin Bir matematik problemini kendi cümleleri ile ifade ederek soruya açıklık getirmesi hangi basamağa giriyor?

Tepki verin!

Aşağıdaki kutucuğa e-posta adresinizi girin sitemize yeni eklenen içerikten haberdar olun...