EN GÜNCEL, EN DOĞRU HABERLERİ
TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi SORU – CEVAP

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi SORU – CEVAP

1- Çin’de sosyalizmin kurulması hangi kesimin harekete geçirilmesi sonucu gerçekleştirilmiştir? Köylülerin

2- Küreselleşmeyi daha çok tarihsel aşamalara bağlı olarak açıklayan düşünür kimdir? R. Robertson

3- Küreselleşme kavramını zaman ve mekân bağlamında ele alan düşünür kimdir? R. Robertson

4- Amerika Birleşik Devletlerinin, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye ve Yunanistan’ı Sovyet tehdidinden korumak için geliştirdiği “siyaset”in adı nedir? Truman Doktrini

5- Hangi olay Çin’in yarı sömürge haline gelmesine neden olmuştur? Afyon Savaşı

6- Siyonizm ne demektir ve amacı nedir? Amacı Filistin’de milli unsurlardan oluşan bir Yahudi devleti kurmak ve bu devleti desteklemek olan milliyetçi harekete verilen isimdir.

7- Antisemitizm ne demektir? Antisemitizm (Yahudi karşıtlığı, Yahudi düşmanlığı), Yahudilik dinine, ırkına, kültürüne veya milletine karşı duyulan düşmanlıktır.

8- 20. Yüzyıl teknolojik gelişmelerinden radyo ve televizyonun faydaları nelerdir? a) Ufkumuzu genişletmiş, bakış açımızı değiştirmiştir. b) Eğitim yönünden önemlidir. c) TV. çok çeşitli bir eğlence aracıdır. İnsanların birçok ihtiyacını bir arada gerçekleştirir.

9- Ortadoğu neresidir? Bu isim hangi ülke tarafından verilmiştir? Ortadoğu kelimesi İngiltere tarafından verilmiştir. Ortadoğu, Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarının kesişme bölgesinde yer alır. Ortadoğu; Eski Kara kütlelerinin tam ortasında yer almaktadır. Ortadoğu bir bütün olarak; kuzeyden Rusya Federasyonu, doğudan Hindistan, güneyden Hint Okyanusu, güneybatıdan Afrika ülkeleri ve kuzeybatıdan ise Avrupa ülkeleriyle sınırlıdır.

10- II. Dünya Savaşı sırasında müttefikler arasında “savaştan sonraki dünya düzeni” (BM’nin kurulması, savaş sonrası tahsis edilecek barışın korunması gibi) ile ilgili hangi konferanslar toplanmıştır? a) Moskova Konferansı: (1943 Ekim) b) Tahran Konferansı: (28 Kasım-14 Aralık 1943) c) Dumbarton Oaks Konferansı: (1944 Ağustos) d) Yalta Konferansı: (4-11 Şubat 1945)

11- I. Dünya Savaşı’ndan sonra barışı koruma çabaları kapsamında hangi örgütler kurulmuştur? 1-Milletler Cemiyeti kuruldu. 2-Çekoslovakya, Romanya ve Yugoslavya arasında Küçük Antant kuruldu. 3-Fransa ile Almanya 1925’de Locarno Antlaşma¬sını imzaladı. 4-Anlaşmazlıklara çözüm bulmak için Fransa ile ABD 1928’de Kellog Paktını kurdu. (Bu pakta Türkiye 1929’da katıldı.) 5-Balkan Antantı, Sadabat Paktı ve Montrö Sözleş¬mesi yapıldı.

12- II. Dünya Savaşı’ndan sonra barışı koruma çabaları kapsamında hangi örgütler kurulmuştur? a) Birleşmiş Milletler Teşkilatı kuruldu. b) NATO kuruldu. c) Balkan Paktı kuruldu. d) Bağdat Paktı kuruldu.

13- Sovyetler Birliği ile Batılı devletler arasında 1945′den 1990′a kadar devam etmiş olan uluslararası siyasi ve askeri gerginliğe ne ad verilirdi? Soğuk Savaş

14- Soğuk Savaş nedir? Sovyetler Birliği ile Batılı devletlerarasında 1945′den 1990′a kadar devam etmiş olan uluslararası siyasi ve askeri gerginliğe verilen addır.

15- “Soğuk Savaş” dönemi ne zaman sona ermiştir? Sovyetler Birliği’nin dağılması ve Berlin Duvarı’nın yıkılması ile sona ermiştir.

16- Soğuk Savaş döneminin aktörleri (liderleri) kimlerdir? a) Harry S. Truman b) Yosif Stalin c) Clement Attlee d) Charles de Gaulle

17- Yalta Konferansı (Kırım Konferansı) ne zaman, hangi amaçla toplanmıştır? 4-11 Şubat 1945 tarihleri arasında İkinci Dünya Savaşının sonlarına doğru toplanmıştır. Almanya’nın yenileceği belli olunca İngiltere, Amerika ve Sovyetler Birliği’nin devlet başkanları arasında dünyanın yeniden paylaşılması amacıyla bir konferans toplanmıştır.

18- Yalta Konferansının “Üç Büyükleri” olarak isimlendirilen liderler hangileridir? (4-11 Şubat 1945) a) Winston Churchill b) Franklin D. Roosevelt c) Joseph Stalin

19- Yalta Konferansında hangi kararlar alınmıştır? (1945) a) 4 büyük devletin her birine (Amerika, Rusya, İngiltere ve Fransa) işgal sahaları verildi. b) Rus işgal sahasında demokrasiye olanak verilmesi istendi. c) Rus sahasında olan Berlin, bütün Almanya gibi 4 büyük için bölünecekti. d) Batı Berlin Rusların idaresinde olacaktı. e) Bu işgal sahalarında birinden ötekine geçerken pasaport gerekmeyecekti. f) Kallingrad Polonya’dan alınıp Ruslara verildi (Komünist rejimden dolayı, meydandaki tüm Polonyalılar toplu katliamda öldü). g) Polonya ülke olarak batıya kaydırıldı (Rusya’dan korunabilmesi için şarttı yoksa Polonya yönetimi komünist olacaktı).

20- Yalta Konferansında alınan hangi karar Türkiye’nin savaşa girmesine neden olmuştur? 1 Mart 1945′e kadar ortak düşmana savaş ilan etmiş olanların Birleşmiş MilletlerTeşkilatı’na üye alınmalarına karar verildi. Bu karar üzerine Türkiye, 23 Şubat 1945′de Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etti.

21- II. Dünya Savaşı sonunda, 17 Temmuz-2 Ağustos 1945 tarihleri arasındaAlmanya’da barışın nasıl sağlanacağı belirlemek için toplanan konferansın adı nedir? Potsdam Konferansı

22- Potsdam Konferansı’nda hangi konular görüşülmüştür? (1945) a) Polonya Sorunu b) Almanya Sorunu c) Avusturya’nın Durumu d) Sovyet uydu devletleriyle barış e) İspanya’nın Durumu f) Türk Boğazlarının Durumu g) Tuna Nehri

23- Potsdam Konferansı’nın önemi nedir? (1945) İngiltere, ABD ve SSCB 20. yüzyıl Avrupa haritasını bu konferansta belirlemişlerdir.

II. Dünya Savaşı sonunda toplanan Potsdam Konferansı’nda Türkiye’nin boğazları ile ilgili nasıl bir karar alınmıştır? Sovyetler Birliği, Türkiye’nin zayıf olması fikrinden hareketle serbest geçiş için gereken garantiyi sağlayamadığını, bu sebeple Boğazların Sovyetler Birliği ile Türkiye’nin ortak kontrolü altına konulmasının uygun olacağını ileri sürdü. Kısacası, Boğazlardan üs talep ettiler. ABD ile Birleşik Krallık ise Sovyetlerin Boğazlardan tam geçiş serbestîsine taraftar idiler. Konu hakkında herhangi bir karar alınmadı ve her devletin görüşünü Türkiye’ye bildirmesi kararlaştırıldı.

24- Potsdam Konferansı’nda, Türkiye boğazlar ile ilgili karara nasıl bir tepki vermiştir? (1945) Türkiye’nin tepki vermesine gerek kalmamıştır. Çünkü konferans 1 Ağustos 1945 tarihinde sona erdi.

25- Truman Doktrini nedir? (1947) 1947 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman tarafından Sovyettehdidine karşı hazırlanmış plana verilen isimdir.

26- Truman Doktrininin önemi nedir? (1947) Amerika Birleşik Devletleri, uluslararası politikasının değiştiğini ve Sovyetlere karşı düşmanca bir tavır takınacağını belirttiği plandır.

27- Truman Doktrininin amacı nedir? (1947) Bu doktrin ile Amerika Birleşik Devletleri “komünizm tehdidi” altındaki devletlere mali ve askeri yardım yapacağını açıklamıştır.

28- Amerika Birleşik Devletleri; Truman Doktrininine göre “komünizm tehdidi” altındaki devletlere mali ve askeri yardım yapacaktır. Bu ülkeler hangileridir? Yunanistan ve Türkiye

29- Amerika’nın Truman Doktrinini uygulamasının temel nedenleri nelerdir?(1947) a) Sovyetlerin komünist ideolojiyi yaymaya çalışması. b) Doğu Avrupa’da komünist uydu-devletler kurmaya başlaması.

30- 1947’den sonra Amerikan dış politikasının esası nedir? Komünizm ile mücadeledir.

31- Truman Doktrini’nin ilan edilmesini hızlandıran en önemli olay nedir? Sovyetlerin güneye doğru yayılmasıdır.

Kaynak: SINAVDA.NET

 

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ KONU ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN…

 

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ SORULARI İÇİN TIKLAYIN…

 

 

AÇI BURSLULUK SINAVINA ÜCRETSİZ OLARAK BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN...

Admin kimdir?

Oğuzhan Ünal; sıcak bir mayıs sabahı merhaba dedi dünyaya, ailesinin 3. ve sonuncu çocuğu olarak. İlkokul eğitimini D.Ç 50. yıl ve Mimar Sinan İlköğretim okullarında gerçekleştirdikten sonra ortaokul eğitimini Merkez Atatürk İlköğretim okulunda okul ikincisi olarak bitirdi. Ortaokul sonunda gerçekleştirilen fen liseleri sınavında Erzurum Fen Lisesini kazandı.

1 Yorum yapılmış...

  • 07 Ocak 2016 | Cevapla

    2.dünya savaşı sonunda almanyayla Paris ant imzalandı mi

Tepki verin!

Aşağıdaki kutucuğa e-posta adresinizi girin sitemize yeni eklenen içerikten haberdar olun...