EN GÜNCEL, EN DOĞRU HABERLERİ
TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Yerleşseniz Bile Atamanızın İptal Edileceği 8 Durum

Yerleşseniz Bile Atamanızın İptal Edileceği 8 Durum

Başvurularda iki süreç bulunmaktadır. Birincisi adayın, internette yer alan elektronik başvuru forumundan beyan ettiği bilgiler, ikincisi ise bu bilgilerin il/ilçe milli eğitim müdürlüklerindeki onay süreci…
Ancak il/ilçe milli eğitim müdürlüklerindeki memurlar her ne kadar bazı başvurulara onay verse de, elektronik başvuru forumundan beyan edilen bilgilerin sorumluluğu adaydadır. Bu nedenle, adayların formu dikkatli doldurmaları gerekmektedir.
Kılavuzda, adaylar sonuçlar açıklandığında bir kadroya yerleşmiş olsa dahi, 8 durumda atamaların iptal edilebileceği belirtilmiştir.
1- ATAMA ALANININ VEYA MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMININ YANLIŞ GİRİLMESİ
Aday, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programını, elektronik başvuru forumuna kendisi girecektir. Bunun onaylaması il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacak olsa da, yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular geçersiz sayılacak; varsa yapılmış olan atamalar iptal edilecektir.
2- DENKLİK BELGELERİNDE ŞERH BULUNMASINA RAĞMEN, BAŞVURULARI İL/İLÇE MEM’LERDE ONAYLANANLAR
İbraz edilen denklik belgelerinde “Öğretmen atamalarında geçersizdir.” şerhi bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adayın başvuru kabul edilse dahi ataması yapılmayacaktır.
3- PEDAGOJİK FORMASYONDA BAŞARILI OLDUĞUNA DAİR BELGE GETİRİP DE, ATAMA SIRASINDA FORMASYON ANA BELGESİNİ İBRAZ EDEMEYENLER
Pedagojik formasyon eğitimini başarı ile tamamlayan ancak formasyon belgesi düzenlenemeyenler, başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazının tarih ve sayısını elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne girecektir. Pedagojik formasyon belgesi göreve başlama esnasında ibraz edilmek zorundadır. Pedagojik formasyon belgesini ibraz edemeyenlerin ataması iptal edilecektir.
4- ÖĞRETMENLİKTEN VEYA MEMURLUKTAN İSTİFA EDİP DE, BEKLEME SÜRESİNİ DOLDURMAYANLAR
Öğretmenlikten ya da memurluktan ayrılanların, görevden ayrılış nedenine göre yasal altı aylık veya bir yıllık bekleme süresini doldurup doldurmadıklarına dikkat edilecektir. Buna dikkat edilmeden başvuru onaylansa dahi, atama yapılmayacaktır.
5- SAĞLIK DURUMUNDAN ŞÜPHELENİLENLER
Başvurusunda sağlık durumu yönünden görev yapmasına engel bir durumu olmadığını beyan etmekle birlikte, göreve başlama esnasında sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel oluşturacağı hususunda tereddüt oluşan aday göreve başlatılmayıp; adaydan, yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık kurulu raporu istenecektir
6- SABIKA KAYDINA DAİR MAHKEME KARARI, ÖĞRETMENLİĞE ENGEL OLANLAR
Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlıkta oluşturulan Sicil Kaydını İnceleme Komisyonunun vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
7-AÇIKTAN VEYA KURUMLAR ARASI BAŞVURUDA, HİZMET SÜRESİNİ FORMA YANLIŞ GİRENLER
Devlet üniversitelerinde akademisyen olarak çalışanlar ile kamu kurumlarında öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra istifa eden veya başka bir kuruma geçenler “Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama kapsamında” başvuru yapacaktır. Bu kapsamda başvuru yapacaklar, hizmet süresi kıstasına göre atanacaktır. Hizmet süresi kişi tarafından elektronik başvuru forumunda belirtilecektir. Başvuru onay makamları, adayların hizmet belgesi ile hizmet sürelerini karşılaştırarak gerçeğe aykırı başvuruları onaylamayacak; varsa yapılmış olan atamalar iptal edilecektir.
8- MANAS ÜNİVERSİTESİNDEN ALINAN FORMASYON BELGESİ İÇİN DENKLİK GETİREMEYENLER
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden alınan öğretmenlik meslek bilgisi sertifikasının, pedagojik formasyona eşdeğer olduğunu gösterir Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından verilmiş belge istenecektir. Bu belge olmadan başvurular onaylanmış olsa dahi, adayın ataması iptal edilecektir.
DÜZELTME MÜMKÜN MÜ?
Kılavuza göre, adalar elektronik başvuru forumunda yer alan bilgilerin doğruluğundan kendileri sorumludur. Başvuru ekranında karşılaşılan uyarının yanlış olduğunu iddia edenler faks ile Öğretmen Atama Daire Başkanlığına başvurmalıdır. Ancak bu başvuru, il/ilçe milli eğitim onayından önce olmalıdır. Adayların başvurularının il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanmasından sonra yapacakları bilgi ve beyan düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır. Ancak kılavuzun bu hükmüne rağmen başka bir yerde “Onaylanmış Başvuru Formunu yanlış doldurduğunu (tercihler hariç) sonradan beyan ederek yanlışlığın düzeltilmesini başvuru süresi içinde yazılı olarak isteyen adayların belgeleri yeniden incelenecek; isteklerinin uygunluğu halinde başvuruları reddedilerek yeniden başvuruda bulunmaları sağlanacak ve uygun başvurular onaylanacaktır.” şeklinde bir düzenleme daha bulunmaktadır.
Kaynak: memurlar.net
AÇI BURSLULUK SINAVINA ÜCRETSİZ OLARAK BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN...

Admin kimdir?

Oğuzhan Ünal; sıcak bir mayıs sabahı merhaba dedi dünyaya, ailesinin 3. ve sonuncu çocuğu olarak. İlkokul eğitimini D.Ç 50. yıl ve Mimar Sinan İlköğretim okullarında gerçekleştirdikten sonra ortaokul eğitimini Merkez Atatürk İlköğretim okulunda okul ikincisi olarak bitirdi. Ortaokul sonunda gerçekleştirilen fen liseleri sınavında Erzurum Fen Lisesini kazandı.

Tepki verin!

Aşağıdaki kutucuğa e-posta adresinizi girin sitemize yeni eklenen içerikten haberdar olun...