EN GÜNCEL, EN DOĞRU HABERLERİ
TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Hangi Kurum ya da Kuruluş Hangi Bakanlığa Bağlı?

Hangi Kurum ya da Kuruluş Hangi Bakanlığa Bağlı?

Bakanlıkların yeniden yapılandırılması ile ilgili kanun hükmünde kararnamenin çıkmasıyla beraber en merak edilen konulardan birisi de hiç şüphesiz hangi kurumun hangi bakanlığa bağlı, hangi kurumun hangi bakanlıkla ilgili veya ilişkili olduğu konuları. Bu yazımızda TÜİK’in Kalkınma Bakanlığı’na, Devlet Personel Başkanlığı’nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olması gibi ilginçlikleri de bünyesinde barındıran yeni değişiklikleri tüm kurum-bakanlık eşleşmeleri ile beraber veriyoruz. Umarız işinize yarar.

Başbakanlığa Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar – Başbakanlıkla İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği (MGK)
 • Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı (MİT)
 • Terörle Mücadele Yüksek Kurulu Başkanlığı
 • Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

 

 • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü
 • Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
 • Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
 • Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (TRT)
 • Anadolu Ajansı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü (AA)
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)

 

 • Hazine Müsteşarlığı
 • T.C. Merkez Bankası (MB)
 • T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü
 • Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü (HalkBank)
 • Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.Genel Müdürlüğü
 • Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü (EximBank)
 • Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü (VakıfBank)
 • Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı (SPK)
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
 • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)
 • Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı
 • Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği

 

 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
 • Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB)
 • Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)
 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Adalet Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
 • Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu

Adalet Bakanlığı ile İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Türkiye Adalet Akademisi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Türk Patent Enstitüsü (TPE)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)
 • Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı (TSE)
 • Milli Prodüktivite Merkezi Başkanlığı (MPM)
 • Küçük ve Orta Ölçekli İdareleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
 • Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İlişkili Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Şeker Kurumu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İş-Kur)
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)
 • Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü (TODAİE)
 • Devlet Personel Başkanlığı (DPB)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
 • Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

 • İller Bankası Genel Müdürlüğü (İl Bank)

Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (Yurt-Kur)

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İlişkili Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Türkiye Futbol Federasyonu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü (EBK)
 • Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çay-Kur)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile İlişkili Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile İlişkili Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Rekabet Kurumu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Darül Aceze Müessesi Müdürlüğü

Orman ve Su İşleri Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)
 • Orman Genel Müdürlüğü (OGM)
 • Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (DMİ)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM)
 • Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE)
 • Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)
 • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı (TAEK)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ)
 • Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ)
 • Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü (TETAŞ)
 • Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ)
 • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TPAO)
 • Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ)
 • Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ETİ MADEN)
 • Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK)
 • Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEMSAN)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İlişkili Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı (BOREN)
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)

İçişleri Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM)
 • Jandarma Genel Komutanlığı (JGK)
 • Sahil Güvenlik Komutanlığı

İçişleri Bakanlığı ile İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Kefalet Sandığı

Kalkınma Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

 • GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
 • Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK)

Kültür ve Turizm Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
 • Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü (DT)

Maliye Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Gelir İdaresi Başkanlığı
 • Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
 • Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
 • Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü

Maliye Bakanlığı ile İlişkili Kurum ve Kuruluşlar

 • Kamu İhale Kurumu

Milli Savunma Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

 • Harita Genel Komutanlığı (HGK)
 • İlaç Fabrikası Komutanlığı
 • Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)
 • Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü (MKE)

Milli Savunma Bakanlığı ile İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM)
 • Askeri Yargıtay Başkanlığı
 • TUSAŞ Genel Müdürlüğü

Ulaştırma Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Denizcilik Müsteşarlığı
 • Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü (TCK)
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)

Ulaştırma Bakanlığı ile İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)
 • Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD)
 • Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT)

Ulaştırma Bakanlığı ile İlişkili Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
 • Türksat A.Ş.
AÇI BURSLULUK SINAVINA ÜCRETSİZ OLARAK BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN...

Admin kimdir?

Oğuzhan Ünal; sıcak bir mayıs sabahı merhaba dedi dünyaya, ailesinin 3. ve sonuncu çocuğu olarak. İlkokul eğitimini D.Ç 50. yıl ve Mimar Sinan İlköğretim okullarında gerçekleştirdikten sonra ortaokul eğitimini Merkez Atatürk İlköğretim okulunda okul ikincisi olarak bitirdi. Ortaokul sonunda gerçekleştirilen fen liseleri sınavında Erzurum Fen Lisesini kazandı.

6 Yorum yapılmış...

 • 02 Temmuz 2013 | Cevapla

  Çok teşekkür ederim. Size dua edeceğim :)

 • 03 Nisan 2014 | Cevapla

  BDDK’nın ve SPK’nın ilişkili olduğu bakanın adini söyleyebilir misiniz?

 • 27 Temmuz 2016 | Cevapla

  Hem dul hem yetimin annemin gözü görmediği için ona bakıyorum allah razı olsun bakım parası alıyorum kızım var kira yerine kendi evimin sahibi olmak istiyorum Toki den yalvardim bedava değil öderim yardımcı olun allah aşkına biz sokakları boş birakmadik annemi rahmetli babamın arabasıyla ite ite meydanı boş birakmadik mevzu vatan sa önde gederiz

 • 20 Nisan 2017 | Cevapla

  Devlet Arşivleri genel müdürlüğü nereye bağlıdır ne zaman kuruldu ve ne gibi hizmetler verir yardımcı olur musunuz acil ya yetiştirmem gereken ödev var bulamadım çok uzun yazılar çıkıyor bulamadım içinden çok kalabalık bilgisi olan yazabilir mı

 • 14 Aralık 2017 | Cevapla

  Bir hatayı düzelteyim.Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Başbakan’a bağlıdır. Kapısında T.C BAŞBAKANLIK Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yazar.

  Başbakan kendi görevini, Abdüllatif Şener görevden alındıktan sonra Maliye Bakanı’na devretmiştir. Fakat kurum Başbakan’a bağlıdır.Kuruluş kanununda da bu yazmaktadır.

  Saygılarımla…

 • 29 Aralık 2017 | Cevapla

  Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı hangi bakanlığa bağlı

Tepki verin!

Aşağıdaki kutucuğa e-posta adresinizi girin sitemize yeni eklenen içerikten haberdar olun...